Η  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΜΠΑΝΙΟΥ αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές  σε  μια  ανακαίνιση  . Η τοποθέτηση των πλακιδίων, ειδών υγιεινής και  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  είναι μια σημαντική διαδικασία, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι  από  τους  χώρους  που  παρουσιάζει  συχνά  τις  μεγαλύτερες  φθορές .

Πληροφορίες

Τοποθετούμε Πατώματα σύμφωνα με τις υποδείξεις των εταιρείων κατασκευής τους για την μακρόχρονη ζωή του πατώματος. Το Ξύλινο Μασίφ Πάτωμα Δρυς, iroko, wenge καρφώνεται πάνω σε ξύλινα καδρόνια...

Πληροφορίες

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση δαπέδων Laminate. Τα δάπεδα Laminate τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους και προσφέρουν οικονομικά αισθητικό αποτέλεσμα...

Πληροφορίες

Οι συνηθέστερες αιτίες διάβρωσης και καταστροφής του μπετόν είναι:

Μπορούμε να την κατατάξουμε στις χημικές διεργασίες φθοράς και απαξίωσης του οπλισμού σκυροδέματος σε αντιδιαστολή με άλλες π.χ. μηχανικές, φυσικές, βιολογικές κλπ. Στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές που έχουν υψηλά ποσοστά CO2 η ενανθράκωση αποτελεί τον κυρίαρχο μηχανισμό απαξίωσης του οπλισμένου σκυροδέματος.

Πληροφορίες

Η υγρομόνωση - σταγάνωση  μοναδικό σκοπό έχει να σταματήσει την εισροή υδάτων - υγρασιών από τον εξωτερικό και περιβάλλοντα χώρο προς την εσωτερική επιφάνεια του κτίσματος. Το ζήτημα της στεγάνωσης - υγρομονωσης των κατασκευών είναι κρίσιμης σημασίας.

Πληροφορίες